top of page

Joniserat Fotbad

I dagens samhälle som vi lever i, utsätts vi utan att veta om det av toxiner som kommer från avgaser, tungmetaller, kemikalier, bekämpningsmedel, konserveringsmedel, tillsattsämnen osv.

Slaggämnen är sura metaboliska rester, som försurar vår kropp och gör att den åldras i förtid. Reningen ger din ämnesomsättning en kick om du vill gå ner i vikt, samt ger din kropp ett allmänt bättre välbefinnande.

Joniserat fotbad är ett säkert, effektivt och enkelt sätt att rena kroppen från toxiner. Du sitter med fötterna placerade i ett varmt fotbad. Detox enheten kopplas ned i fotbadet och en motpol späns runt din handled för att strömmen skall ledas genom kroppen. Om så önskas, kan ett värmande infrarött bälte användas för att öka kroppens blodcirkulation. När enheten slås på bildas en svag ström, som under dess färd genom kroppen drar till sig de toxiska partiklarna. I fotbadet bildas, tack vare det tillsatta havssaltet, elektriskt laddade joner som drar till sig de toxiska partiklarna från kroppens lymfa.

Toxinerna kommer ut som mikroskopiskt små partiklar genom fötternas 2 000 porer. I det joniserade vattnet oxideras toxinerna och blir synliga för ögat. Det är viktigt att dricka vatten under behandlingen, och även de kommande dagarna för att hjälpa till med utdrivningen av slaggämnen.

Reningens effekter:

 • ger ökad vitalitet

 • förbättrar det perifera blodomloppet

 • påskyndar lymfans cirkulation

 • förbättrar ämnesomsättningen

 • förbättrar motståndskraften

 • kan vara till hjälp vid olika smärttillstånd

 • ger lindring vid urineringssvårigheter

 • slaggämnen avlägsnas

 • stabiliserar kroppens pH

En behandling tar 30 minuter. En mindre del av toxinerna flyter ut i fotbadet men den största utrensningen sker upp till 72 timmar efter behandlingen då cellernas ämnesomsättning kommit igång. Toxinerna avlägsnas då de naturliga vägarna genom utandning, svett, urin och tarm.

För att få igång en god grundläggande rening av kroppen bör nya användare ta behandlingen 5-10 gånger, 1-2 ggr/vecka. Därefter räcker det med 1-2 behandlingar/månad för att må bra. Vill man få ännu bättre effekt och kanske lite viktminskning är det klokt att äta mera hälsosamt med mycket grönsaker, samt att motionera.

 

Joniserat fotbad lämpar sig INTE om:

 • du har pacemaker eller epilepsi

 • du har genomgått njurtransplantation eller andra organtransplantationer och äter p.g.a det immunsuppressiva medel.

 • du skall snart genomgå operation, äter marevan eller har svåra hjärt-kärlsjukdomar

 • du är gravid eller ammar. (Enstaka behandling innan man vet om graviditeten har ingen negativ effekt, men man bör avstå från fler behandlingar under havandeskapet).

 • du har metallimplantat.( t.ex skruvar i kroppen ) spiral och rotfyllningar går bra, även titan

 • du är barn under 12 år (12-18 år endast 20 min.behandling )

 

Joniserat fotbad läker inga sjukdomar, och är ingen medicinsk produkt, men påverkar indirekt hälsan genom att rena kroppen.

lymfa, scanning, massage, kost, lymfa, scanning

massage, kost

bottom of page